Ciesielski, Tomasz. 2013. „Potencjał Militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Okresie Polskiej Wojny Sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane Aspekty”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 25 (2):81-116. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.017.