Benken, Przemysław. 2018. „Jeden Z Pokolenia – Karol Bunsch W Walce O Wolną Polskę (1915–1920)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 43 (4):107-33. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.047.