Pluta, Edyta. 2017. „Środowisko Rodzinne Krakowskich Norbertanek Ze Zwierzyńca - Przyczynek Do Badań Nad składem Osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 39 (4):77-96. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.045.