Zaleska, Ilona. 2017. „Między Realizmem a Apostazją narodową. Koncepcje Prorosyjskie W Polskiej myśli Politycznej, Red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, Ss. 399”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 38 (3):166-70. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.040.