Konieczka-Śliwińska, Danuta. 2012. „Od podręcznika Drukowanego Do Elektronicznego. Koncepcja Dydaktyczna Szkolnego podręcznika Historii W Polsce I próby Jej Modernizacji W Drugiej połowie XX I Na początku XXI Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 21 (2):77-92. https://doi.org/10.12775/KLIO.2012.021.