Duży et al, Wiesława. 2011. „Noty Bibliograficzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 18 (3). https://doi.org/10.12775/1206.