Goclon, Jacek. 2011. „Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność I Pozycja Wobec Rady Obrony Państwa”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 18 (3):75-102. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.045.