Wojciechowski, Przemysław. 2011. „Datacja Rzymskich Inskrypcji Sakralnych: Kryteria wewnętrzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 18 (3):3-16. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.042.