Tomaszewski, Mikołaj. 2016. „Jacek Kowalkowski, Wybiccy Herbu Rogala Od XVI Do XX Wieku. Studium Genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, Ss. 455”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 37 (2):180-84. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.023.