Waszak, Przemysław. 2016. „W kręgu Dyskusji O Sztuce Bizantyjskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 37 (2):141-54. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.019.