Meus, Konrad. 2016. „Kongres Kupiectwa Polskiego W Toruniu W 1933 Roku W świetle archiwaliów Lwowskich”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 37 (2):125-40. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.018.