Gzella, Grażyna. 2016. „Redaktorzy Zapomnianej «Gazety Kościańskiej/Polskiej» (do 1914 Roku)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 37 (2):87-100. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.016.