Duży, Wiesława. 2011. „Noty Bibliograficzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 16 (1):281. https://doi.org/10.12775/1171.