Roszak, Stanisław. 2011. „Historia – Polityka – Edukacja”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 16 (1):139-48. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.007.