PĘKACKA-FALKOWSKA, K. Thorner Barbierer Rolle. Ao. 1614 und Barbierer- Gesellen Satzungen. Ao. 1617. Eine Quellenedition. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 35, n. 4, p. 143–163, 2016. DOI: 10.12775/KLIO.2015.048. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2015.048. Acesso em: 22 kwi. 2024.