DRZEWIECKA, D.; NIEDŹWIEDZKA, M. Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 241–246, 2015. DOI: 10.12775/KLIO.2014.070. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.070. Acesso em: 29 maj. 2024.