NIEUWAŻNY, A. „Pozostały tylko … cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 131–154, 2015. DOI: 10.12775/KLIO.2014.060. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.060. Acesso em: 27 maj. 2024.