CENDROWSKI, S. Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 19–41, 2015. DOI: 10.12775/KLIO.2014.056. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.056. Acesso em: 23 maj. 2024.