DOMINIAK, Łukasz M. Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 283–285, 2014. DOI: 10.12775/KLIO.2014.038. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.038. Acesso em: 23 maj. 2024.