MOŻDŻEŃ, J. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 269–275, 2014. DOI: 10.12775/KLIO.2014.036. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.036. Acesso em: 23 maj. 2024.