MACUK, A. Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 41–110, 2014. DOI: 10.12775/KLIO.2014.021. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.021. Acesso em: 23 maj. 2024.