KARCZEWSKA, J. Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 19–40, 2014. DOI: 10.12775/KLIO.2014.020. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.020. Acesso em: 30 maj. 2024.