MICHALSKI, M. Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 265–270, 2014. DOI: 10.12775/KLIO.2014.018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.018. Acesso em: 20 maj. 2024.