TOMASZEWSKI, M. Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 63, n. 3, p. 3–30, 2022. DOI: 10.12775/KLIO.2022.024. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/37629. Acesso em: 27 maj. 2024.