RACHUBA, A. Livonian and Courlander nobility in Samogitia in the 17th and 18th century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 55, p. 155–180, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.039. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.039. Acesso em: 29 lis. 2021.