ZIOBER, A. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 53, n. 2, p. 133–150, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.022. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.022. Acesso em: 25 luty. 2024.