PANASIUK, A. Społeczno – gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1679-1764) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 61, n. 1, p. 25–77, 2022. DOI: 10.12775/KLIO.2022.002. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31112. Acesso em: 27 mar. 2023.