BARTOSZEWICZ, A. M. Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 31–46, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.002. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.002. Acesso em: 1 grudz. 2021.