KEMPA, T. Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 211–215, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.016. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.016. Acesso em: 1 grudz. 2023.