DYGDAŁA, J. Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018, ss. 337. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 157–163, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.010. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.010. Acesso em: 27 mar. 2023.