STOBIECKI, R. Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 7–20, 2019. DOI: 10.12775/KLIO.2019.034. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2019.034. Acesso em: 27 maj. 2024.