PAWLAK, M. Herodes Atticus and the Athenians. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 55, p. 107–136, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.037. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.037. Acesso em: 29 lis. 2021.