ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK, W. Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 65–84, 2019. DOI: 10.12775/KLIO.2019.037. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2019.037. Acesso em: 23 maj. 2024.