PĘKACKA-FALKOWSKA, K. Instrumenty chirurgiczno-anatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 46, n. 3, p. 157–183, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2018.037. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2018.037. Acesso em: 26 paź. 2021.