PIÓRKOWSKA, J. Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t.1, red. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń 2017 ss. 334, Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 45, n. 2, p. 161–170, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2018.027. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2018.027. Acesso em: 21 mar. 2023.