ŁADOŃ, T. Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 47, n. 4, p. 9–27, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2018.047. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2018.047. Acesso em: 25 lip. 2024.