NIEZNANOWSKA, J. Sprawozdanie z konferecji "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 177–183, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2017.053. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.053. Acesso em: 25 kwi. 2024.