KUŁACZ, S. Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 89–104, 2019. DOI: 10.12775/KLIO.2019.005. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2019.005. Acesso em: 29 wrz. 2023.