BURDZY, D. Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 42, n. 3, p. 31–56, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2017.027. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.027. Acesso em: 29 lis. 2023.