CZUGUJ, T. Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 31–52, 2017. DOI: 10.12775/KLIO.2017.015. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.015. Acesso em: 3 paź. 2023.