FIC, A.; WOJDON, J. Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 13–29, 2017. DOI: 10.12775/KLIO.2017.014. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.014. Acesso em: 17 kwi. 2024.