GOŁASZEWSKA-RUSINOWSKA, D. M. Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 167–173, 2018. DOI: 10.12775/KLIO.2017.051. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.051. Acesso em: 21 luty. 2024.