MRÓZ, S. Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 178–185, 2017. DOI: 10.12775/KLIO.2017.011. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.011. Acesso em: 2 mar. 2024.