BALCEREK, M. Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 191–198, 2020. DOI: 10.12775/KLIO.2020.013. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.013. Acesso em: 28 lis. 2021.