SAWIŃSKI, P. Pozycja Tyberiusza w rodzinie cesarskiej i jego miejsce w planach dynastycznych Augusta w latach 29 p.n.e.–6 p.n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 39, n. 4, p. 35–46, 2017. DOI: 10.12775/KLIO.2016.043. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2016.043. Acesso em: 30 wrz. 2023.