KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D. Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 77–92, 2012. DOI: 10.12775/KLIO.2012.021. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2012.021. Acesso em: 22 luty. 2024.