SZARAFIN, A.; TOMASZEWSKI, M. Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 199–204, 2016. DOI: 10.12775/KLIO.2016.027. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2016.027. Acesso em: 19 kwi. 2024.