MEUS, K. Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 125–140, 2016. DOI: 10.12775/KLIO.2016.018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2016.018. Acesso em: 31 maj. 2023.