Wróbel, Łukasz. (2016). Polski Grand Tour na przełomie XVIII i XIX wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 34(3), 129–135. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.033