Wojdon, J. (2016). Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 34(3), 25–41. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.027